Content voor Ingelogde Gebruikers

Wanneer u op onze site bent, kan het zijn dat er gegevens worden opgeslagen. In deze privacyverklaring vindt u alle benodigde informatie over welke gegevens dit zijn en hoe hier mee om wordt gegaan. Screen70 neemt voor deze gegevens de rol als verwerkingsverantwoordelijke.

Inhoudsopgave
 • Gegevens die wij verzamelen:
  • Functionele doeleinden
  • Analytische doeleinden
  • Advertentie doeleinden
  • Sociale media integratie doeleinden
  • Klantenservice doeleinden
    • Account en bestellingen
    • Emailcontact
    • Contactformulieren
  • Medewerkers doeleinden
 • Gegevens ontvangen van derden
 • Interne toegang tot de gegevens
 • Verwerkers
 • Beveiliging
 • Datalek
 • Rechten van betrokkenen
 • Bericht van wijziging
 • Contactinformatie
1. Gegevens die wij verzamelen

Met de intentie onze website zo goed mogelijk te laten lopen en zo goed mogelijk te laten aansluiten op uw wensen, verzamelen wij verschillende gegevens. Deze gegevens hebben verschillende doelen en bewaartermijnen. Hieronder vindt u per doeleinde informatie over wat er wordt bewaard en hoe lang. Ook wordt er per doel aangegeven hoe het wel of niet geven van de toestemming werkt. Dit kan onder verschillende categorieën vallen;

 • Gerechtvaardigd belang
 • Expliciete toestemming vereist
 • Toestemming door acties

Gegevens die vallen onder gerechtvaardigd belang hebben geen toestemming nodig om verzameld te mogen worden. Hier staat tegenover dat de doelen gerechtvaardigd moeten zijn en de gegevens geen risico’s vormen voor de privacy van de eigenaar.

Alle andere gegevens hebben expliciete toestemming nodig. Dit includeert persoonsgegevens, herleidbare pseudo-anonieme gegevens en de toestemming om de gegevens te gebruiken om bijvoorbeeld te profileren. Deze toestemming kan op twee manieren gekregen worden. Door middel van het specifiek klikken op een button om het verzamelen van gegevens toe te staan of door een bepaalde actie uit te voeren. Acties die gelden als toestemming voor bepaalde doeleinden zijn bijvoorbeeld het plaatsen van een order. Echter is de toestemming die u geeft met een dergelijke handeling beperkt en kan het voorkomen dat u alsnog expliciet zelf toestemming moet geven. Per hieronder beschreven doel wordt aangegeven op welke manier de toestemming gegeven wordt.

Voor alle verzamelde informatie die hieronder beschreven wordt geldt dat de informatie alleen wordt gebruikt voor de doelen waar het bij wordt beschreven. Hiernaast verstrekken of verkopen wij geen informatie aan derde partijen naast onze verwerkers, welke individueel beschreven worden in dit document.

1.1. Functionele doeleinden

Functionele gegevens zijn gegevens die de website nodig heeft om goed te functioneren. Zonder deze cookies is het niet meer mogelijk de website goed te gebruiken zoals hij bedoeld is. Om deze reden zullen deze gegevens altijd gebruikt worden, ook als u voor andere gegevens geen toestemming geeft.

Deze gegevens includeren de items in uw winkelmand en uw inlog voorkeuren. Zonder deze gegevens zou uw winkelmand leeg blijven en zou u niet tijdens uw sessie ingelogd kunnen blijven. Ook uw geselecteerde taal valt hieronder, zodat de taal niet elke pagina opnieuw ingesteld hoeft te worden.

1.2. Analytische doeleinden

De analytische gegevens zijn bedoeld om de voortgang van de website te meten en het verbeteren van de website. Deze groep bestaat uit de volgende gegevens;

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • Het bijhouden van de duur van het bezoek
 • De uitgevoerde zoekopdrachten op de website
 • Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte
 • De manier waarop je op onze website terecht bent gekomen, bijvoorbeeld of je op één van onze advertenties hebt geklikt of op een link in een e-mail
 • Items die je hebt aangeschaft of toegevoegd aan het winkelwagentje op de website
 • De meest bezochte site pagina’s
 • Het land van herkomst

Deze gegevens worden gebruikt om de website op de juiste punten te verbeteren en de voortgang te meten. Met behulp van deze informatie kunnen we nagaan of veranderingen een positieve of negatieve invloed hebben op onze website. Ook wordt dit gebruikt om te kijken welke pagina’s het meest bezocht worden en mogelijk meer aandacht vereisen.

Deze gegevens vallen onder gerechtvaardigd belang. Omdat deze gegevens niet herleidbaar zijn tot een persoon hoeft hier dus geen toestemming voor gevraagd te worden.

Al de bovengenoemde gegevens worden automatisch door google analytics verwijderd 26 maanden na het laatste bezoek aan de website.

1.3. Advertentie doeleinden

Wij maken gebruik van gegevens om optimaal gebruik te kunnen maken van advertenties. Hiervoor slaan wij demografische gegevens en interesse categorieën op. Deze gegevens zijn afkomstig van uw google account, en u heeft daar wel of geen toestemming hiervoor gegeven. Zodra u daar heeft aangegeven toestemming te hebben gegeven, valt het onder gerechtvaardigd belang. Uiteraard verzamelen wij deze gegevens niet als u er geen toestemming voor heeft gegeven.

Deze gegevens includeren standaard browsing interesses zoals “Shopping”, “Home & Garden” of “lifestyles & hobbies”, leeftijd en het geslacht van bezoekers. Met deze gegevens kunnen wij inschatten aan welke advertenties bezoekers het meeste behoefte hebben en waar we deze moeten plaatsen.

Deze gegevens worden niet gebruikt voor profileren of re marketing. Dit houdt in dat er dus geen automatische profielen worden gemaakt die gebruikt worden voor personalisatie op de site. Wat we wel doen is de gegevens analyseren om onze bezoekers beter te begrijpen en om op basis hiervan content te schrijven die beter aansluit op de bezoekers.

Al deze gegevens worden verwijderd 26 maanden na het laatste bezoek aan de website.

1.4. Sociale media integratie doeleinden

Wij zijn actief op sociale media en begrijpen dat u dat mogelijk ook bent. Om deze reden hebben wij het mogelijk gemaakt onze content te delen op sociale media. Om er voor te zorgen dat de sociale media buttons functioneren plaatsen social media bedrijven cookies die onthouden dat u bent ingelogd en welke pagina’s u deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social-media bedrijven verzamelen, verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van deze bedrijven. U heeft altijd de mogelijkheid om deze cookies te weigeren of uit te zetten.

Wij maken gebruik van Instagram, Twitter, Linkedin, Pinterest, Facebook en Youtube. Op Instagram en Pinterest maken wij gebruik van de statistieken die geleverd worden door het platform. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden naar een persoon, maar creëren wel een beeld van de prestatie van onze sociale media accounts. De mogelijkheid van het wel of niet verzamelen van uw informatie voor de statistieken op sociale media is afhankelijk van uw privacy instellingen op de desbetreffende site. De platvormen zijn in dat opzicht derde partijen die informatie aan ons geven. Wij gebruiken deze informatie niet voor andere doeleinden dan die beschreven in dit segment.

1.5. Klantenservice doeleinden

We verzamelen ook gegevens om klantrelaties beter te kunnen onderhouden en betere klantenservice te kunnen bieden. De gegevens die hiervoor verzameld worden zijn bestemd voor verschillende doeleinden.

1.5.1. Account en bestellingen

Wanneer u een account maakt om bij ons een product aan te schaffen, verzamelen wij de benodigde gegevens om dit product goed bij u af te kunnen leveren. De verzamelde gegevens zijn als volgt;

 • E-mailadres
 • Volledige naam
 • Zend- en factuur adres
 • BTW-nummer

Het e-mailadres is nodig om bevestigingen op te kunnen sturen. Naam en adres is om er om ervoor te zorgen dat de bezorging op de juiste plaats terecht komt en het BTW-nummer is nodig voor bedrijven in verband met de belasting.

Hiernaast worden ook facturen van eerdere bestellingen opgeslagen. Dit wordt gedaan om vervolgbestellingen makkelijker te maken, de klant beter te kunnen helpen en omdat het voor de belasting noodzakelijk is.

U geeft ons toestemming deze gegevens voor dit doeleinde te gebruiken wanneer u een bestelling plaatst.

De accountgegevens worden bewaard tot het account wordt verwijderd door de eigenaar.

1.5.2. E-mailcontact

Het is mogelijk om persoonlijk contact met ons op te zoeken. Er is mogelijkheid tot contact met verschillende mensen binnen Screen70, maar de regels met betrekking tot de gegevens zijn in dit opzicht gelijk voor iedereen.

Wanneer u een e-mail stuurt bewaren wij het e-mailadres en de inhoud van de e-mail, zodat wij een passend antwoord kunnen geven.

U geeft ons toestemming om deze gegevens te gebruiken voor dit doeleinde het moment dat u de e-mail stuurt.

E-mails worden verwijderd na twee jaar. Dit zorgt er voor dat herhaalorders eenvoudiger zijn en dat klanten makkelijker onderwerpen uit oudere berichten aan kunnen snijden.

1.5.3. Contactformulieren

Op onze site zijn verschillende contactformulieren te vinden. Deze formulieren vragen om uw naam en e-mailadres. Het e-mailadres is uiteraard noodzakelijk om een antwoord te kunnen sturen. De naam wordt gebruikt om u correct te kunnen adresseren in ons antwoord.

U geeft ons toestemming uw e-mailadres en naam te gebruiken voor dit doeleinde het moment dat u een formulier invult.

Contactformulieren worden voor het bewaartermijn beschouwd als e-mails en worden zodoende na twee jaar verwijderd.

1.6. Sollicitanten

Documentatie met betrekking tot een sollicitatie wordt verwijderd 4 weken na afronding. In bepaalde gevallen zullen wij de sollicitant toestemming vragen het CV langer te bewaren. In dit geval geldt een bewaartermijn van 1 jaar.

2. Interne toegang tot de gegevens

De bovengenoemde verzamelde gegevens kunnen worden ingezien door bepaalde afdelingen van Screen70. Elke afdeling krijgt alleen de relevante informatie ter beschikking.

Meer informatie over welke specifieke afdeling welke informatie ter beschikking heeft kunt u via de mail opvragen.

3. Verwerkers

Verwerkers zijn externe partijen die gegevens van ons ontvangen met een specifiek doel. Wij hebben met elk van de verwerkers waar nodig een verwerkersovereenkomst gesloten om te garanderen dat alle externe partijen de gegevens alleen gebruiken voor het bestemde doel. Hieronder vindt u de verwerkers waar wij mee werken. Voor meer gedetailleerde informatie over de verwerkers kunt u de privacyverklaring van de verwerker bekijken of onze uitgebreide verklaring opvragen.

Google analytics

Postbezorging

WordPress & WooCommerce

Precal – ERP systeem

Heatmap.me – Heatmap voor analyseren website

4. Beveiliging

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen tegen onbevoegde toegang of gebruik. Naar redelijkheid implementeren wij fysieke, technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Zo zijn al onze formulieren https vergrendeld en zijn al onze wachtwoorden sterk en verschillend. Bij extern inloggen op onze servers wordt gebruik gemaakt van dubbele beveiliging. Wij verwachten ook van onze verwerkers dat ze dergelijke gegevens beschermen.

5. Datalek

In het onwaarschijnlijke geval dat er toch een datalek plaats vindt, zullen wij hier transparant in zijn. Wij zullen zo snel mogelijk de aard van het datalek uitzoeken en de betrokkenen informeren. Ook zullen we er alles aan doen om de schade te beperken.

Wanneer er een datalek geldt bij een van onze verwerkers geldt hetzelfde. Volgens de verwerkingsovereenkomst zijn de verwerkers genoodzaakt datalekken meteen door te geven en te onderzoeken, zodat de impact zo klein mogelijk blijft en we de problemen kunnen oplossen.

6. Rechten van betrokkenen

U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw gegevens.

 • Voor gegevens waarvan expliciete toestemming vereist is, kunt u zelf bepalen of u deze wel of niet geeft. Dit kunt u later ook altijd wijzigen.
 • U kunt ten alle tijden de opgeslagen gegevens opvragen en/of laten verwijderen.
 • U kunt, indien u dit noodzakelijk acht, een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.
7. Bericht van wijziging

Wanneer de privacyverklaring wordt verrijkt met extra informatie of veranderingen, zullen we gebruikers gedurende 30 dagen wijzen op de veranderingen door middel van een bericht op deze pagina. Indien de verwerking van verzamelde gegevens veranderd heeft u uiteraard altijd de mogelijkheid uw voorkeuren aan te passen.

8. Contactinformatie

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Screen70

Wismarweg 27
9723 HC Groningen

050 549 09 91

Email: suzanne@screen70.nl

Scroll naar boven